Sla over

Huisregels

Reglement Concours Festival


In onderstaand reglement vindt je de huisregels die op het Concours- Festivalterrein van toepassing zijn. Je bent verplicht je aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregels wordt onmiddellijk aan de politie gemeld, terwijl je ook van het terrein wordt gezet.

Alcohol


Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar! Het barpersoneel kan je om legitimatie vragen. Daarnaast staan wij voor een verantwoord alcoholgebruik. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd.

Roken


Het is verboden om in de tenten te roken.

Eten en drinken


Het is niet toegestaan om zelf eten of drinken mee te nemen naar het Concours Festival.

Indentificatie


Tijdens het festival moet je je, net als in de rest van Nederland, kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse Identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV- studentenkaart.

Afzegging band


Bij afzegging van een band kan helaas geen geld terug worden gegeven.

Brandbeveiliging


Volg bij calamiteiten altijd de instructies van ordedienst-medewerkers/beveiligingsmedewerkers op. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ordedienst-medewerkers/beveiligingsmedewerkers onmiddellijk.

Aanwijzingen opvolgen


De bezoekers zijn verplicht de voorschriften en aanwijzingen van de ordedienst-medewerkers en beveiligingsmedewerkers op te volgen.

Eigendommen


Het is verboden materiaal mee te nemen vanaf het Festivalterrein. Bij beschadiging hiervan en van eigendommen van derden in de directe omgeving van het Festivalterrein bent je aansprakelijk voor de reparatie en/of vernieuwingskosten.

Gevonden voorwerpen


Gevonden voorwerpen dien je bij de muntverkoop in te leveren.

Handel in goederen


Het is verboden op of in de directe omgeving van het Festivalterrein goederen of entreekaarten te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.

Gooien


Het is verboden met dranken of andere goederen te gooien naar het podium en naar apparatuur. De gemaakte schade wordt persoonlijk op je verhaald.

Wapens


Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. De ordedienst-medewerkers en beveiligingsmedewerkers kunnen je controleren en/of fouilleren op het bezit van wapens.

Parkeren en rijwielstalling


Je dient je voertuig zodanig op de aangeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien je je hieraan niet houdt, loopt je het risico dat je voertuig wordt verwijderd.

EHBO


Er zijn gediplomeerde EHBO-ers aanwezig welke eerste hulp kunnen verlenen.

Verdovende middelen


Het verhandelen van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

Fouilleren


Er kan zich de mogelijkheid voordoen dat je zich moet laten onderwerpen aan een controle door ordedienst-medewerkers of beveiligingsmedewerkers. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Vrouwen kunnen op verzoek worden gefouilleerd door een vrouwelijke beveiligingsmedewerkster.

Geluid(sniveau)


In de tenten wordt meer dan 105 dB(A) aan geluid geproduceerd. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf in de tent geschiedt daarom voor eigen risico. Gehoorbeschermers zijn verkrijgbaar bij de EHBO tegen inlevering van 1 munt.

Aansprakelijkheid


Gebruik van de garderobe is op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk, voor schade aan personen of goederen of diefstal van goederen. Iedereen is op eigen risico aanwezig.

Munten


Het is niet mogelijk om drank te betalen met geld, het gebruik van munten is verplicht. Gekochte munten worden niet retour genomen.

Klimmen en crowdsurfen


Het is verboden de festivaltenten en de podia te beklimmen. Crowdsurfen is verboden, al jaren.

Vuur


Open vuur en fakkels zijn verboden op en rond het festivalterrein.